Veřejná zakázka: Plán udržitelné městské mobility města Děčín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 957
Systémové číslo VZ: P17V00000108
Evidenční číslo zadavatele: 487
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-036277
Datum zahájení: 20.09.2017
Nabídku podat do: 16.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Plán udržitelné městské mobility města Děčín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování střednědobého strategického dokumentu, jehož cílem je vytvořit podmínky k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech, jejich okolí a přispět ke zlepšení kvality života.
Město Děčín nemá v současné době zpracovaný žádný strategický materiál, který by řešil dopravu komplexně.
Tento dokument bude vycházet z existujících postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou pozornost bude věnovat integraci, participaci a zásadám evaluace. Cílem tohoto dokumentu bude za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území.
Plán udržitelné městské mobility města Děčín bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 727 273 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky - profilem zadavatele
včetně veškeré související komunikace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků