Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava fasády objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2018 08:57:47
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.