Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2019 16:32:48
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel upozorňuje, že jsou přijímány pouze elektronické nabídky. Žádný doklad nemůže být doručován v listinné podobě.