Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2019 13:26:34
Předmět Upozornění zadavatele

Zadavatel upozorňuje, že nabídky se podávají výhradně elektronicky. Všechny doklady musí být vloženy v elektronické podobě včetně bankovní záruky či pojištění záruky. Tento doklad musí být v originále v elektronické podobě, elektronicky podepsán vystavovatelem.