Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2020 12:32:47
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3

viz příloha


Přílohy
- DI_D2_3_DZR.pdf (318.57 KB)