Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup vozidla pro potřeby Střediska městských služeb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Nákup elektromobilu a dobíjecí stanice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 20.02.2020 02.03.2020 13:00
Oprava ležaté kanalizace
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 19.02.2020 21:00
Dodávka a montáž parkovacích automatů a zajištění služeb dohledového centra
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 24.02.2020 13:00
Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 24.02.2020 13:00
Změna užívání školní družiny na učebny základní školy, ZŠ Komenského náměstí, Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Zrušeno 06.02.2020 09.03.2020 10:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu
Statutární město Děčín
podlimitní Zadáno 06.02.2020 12.03.2020 14:00
Výběr dohodce při Českomoravské komoditní burze Kladno
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2020 17.02.2020 09:00
Vypracování znaleckého posudku
Statutární město Děčín
nadlimitní Zadáno 31.01.2020
Oprava izolace sprch v šatnách Zimního stadionu Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 17.02.2020 13:00
2/Nákup 2 ekoautomobilů CNG
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 10.02.2020 13:00
2/Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně-havarijní stav části jižní zdi
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.01.2020 10.02.2020 13:00
Dodávka kancelářských potřeb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 10.02.2020 13:00
Secesní (pohádková) kašna na Masarykově náměstí, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.01.2020 10.02.2020 13:00
TDS - Oprava oplocení ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.01.2020 22.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016