Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Turistický tábor v Krkonoších
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021
Oprava balkonu a nátěr plech. krytiny
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2021 20.05.2021 08:00
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 269/25 – dodávka nábytku
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 13:00
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 269/25 – stavební úpravy
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 13:00
TDS k akci "Propojení cyklostezky na p.p.č. 2292/2, 2395/2, 2939/2, 2939/6, 3102/1, 3109/1, k.ú. Děčín + veřejné osvětlení"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
SERVER - ZŠ BYNOV
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 19.05.2021 12:00
Modernizace výtahu v objektu Magistrátu města Děčín, budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 31.05.2021 13:00
Nákup výukových displejů
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2021 24.05.2021 11:00
Autobusová doprava
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2021 17.05.2021 18:00
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince-zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2021 17.05.2021 09:00
Realizace akustických úprav SD Střelnice v Děčíně
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 12.05.2021 09:00
Krásnostudenecká 1362/104a, Děčín - výměna zdvihací pločiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 14.05.2021 10:00
Čístící a hygienické prostředky
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2021 12.05.2021 12:00
Dodání a instalace herního prvku - LOĎ
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2021 10.05.2021 06:00
Rámcová smlouva o poskytování služeb - konektivita
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 26.04.2021 01.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016