Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: 2/SANACE SUTERÉNU „D" CENTRA
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Sanace suterénu doléčovacího centra ul. Fügnerova ulice, Děčín. I
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Kontakt: Jitka Jarošová
e-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz
tel: +420593292
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.09.2018 13:00
Datum zahájení: 25.07.2018 10:19