Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 06.12.2023 15.01.2024 10:00
Vyhotovení LHP pro lesy města Děčína, s platností od 01.01.2025
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2023 18.12.2023 09:00
Oprava místní komunikace panelové části Veveří Děčín XXII - Václavov.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 14:00
Čištění uličních vpustí DC1, DC2, DC31, DC32 DC33
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 13:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2023 15.12.2023 10:00
Oprava výdřevy lávky pro pěší DC-020L Děčín Přípeř
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 08:00
Oprava nezpevněné části místní komunikace Žlebská lesní úsek Děčín XV Prostřední Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 07:00
Podlahářské práce v Azylovém domě a DOZP
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2023 01.12.2023 11:00
Malířské práce v Azylovém domě
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.12.2023 01.12.2023 10:00
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 - montáž, demontáž, pronájem lešení
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Objednáno 30.11.2023 27.11.2023 15:00
Dodávka kancelářského papíru, hygienických a úklidových prostředků
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 08.12.2023 12:00
Zajištění oprav havarijních stavů na místních komunikacích v zimním období na levé straně Labe.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2023 28.11.2023 07:00
Nákup výstroje a výzbroje jednotky SDH Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 16:00
Oprava poškozené propadlé části chodníku Weberova x Želenická Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 15:00
Obnova vitrážového prosklení – okna v lodi kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2023 27.11.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››