Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Notebooky s příslušenstvím pro ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.09.2020 16.10.2020 10:00
Nákup multifunkčního zařízení
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 24.09.2020
2/Květinová výzdoba města
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 12.10.2020 13:00
Nákup notebooků pro distanční výuku
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 30.09.2020 12:00
Dodávka počítačové techniky pro školní vyučování
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2020 30.09.2020 12:00
Rekonstrukce střešního pláště bytových domů Lodní č.p. 1406 a 1407, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.09.2020 21.09.2020 13:00
Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.09.2020 01.10.2020 13:00
Parkovací plochy u hřbitova Děčín-Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.08.2020 15.09.2020 12:00
Rámcová smlouva David Spilka
Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2020 31.08.2020 07:00
Zajištění TDS - investiční akce „Stavební úpravy DOZP Boletice“
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.08.2020 31.08.2020 13:00
Oprava oplocení městského útulku Děčín- Pod Chlumem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2020 10.08.2020 13:00
Montáž a dodávka nového kotle na dřevo, regulace a akumulačních nádob
Lesní úřad Děčín p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.07.2020 06.08.2020 10:00
Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Hodnocení 01.07.2020 20.08.2020 09:00
Prodej osobního vozu - Škoda FABIA
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 09.12.2019 02.01.2020 12:00
Zázemí Via Ferraty – Pastýřská stěna, Labské nábřeží, Děčín – Podmokly – zpracování návrhu a projektové dokumentace.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.12.2019 02.03.2020 13:00
všechny zakázky