Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13 – zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 01.10.2021 09:00
Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 29.09.2021 13:00
Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-16L
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 04.10.2021 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 10:00
Dva malotraktory s příslušenstvím pro zimní údržbu
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2021 18.10.2021 11:00
Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín-Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2021 20.09.2021 13:00
Sklopný valník pro potřeby střediska městských služeb
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 11.10.2021 11:00
Vozidlo VAN pro potřeby střediska sociálních služeb
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 08.09.2021 11.10.2021 12:00
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 13.08.2021 20.09.2021 10:00
Nákup zametacího stroje pro zimní a letní údržbu chodníků
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2021 14.10.2021 11:00
Zpracování PD - Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2021 31.08.2021 09:00
Zpracování PD - Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.08.2021 31.08.2021 09:00
Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2021 06.09.2021 13:00
Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu ev.č. DC-100 (SO 201.1.1 – Nadchodníková část – strana chodník – vtoková strana)
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2021 30.08.2021 13:00
Zajištění TDS - Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2021 02.08.2021 13:00
všechny zakázky