Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy hygienického zařízení v 1.n.p. ZŠ Jalůvčí
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 10.07.2017 13:00
Stavebně - technický průzkum vodního díla Zámecký rybník - jez
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2017 10.07.2017 13:00
Výměna stoupaček v nové budově ZŠ Boletice
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2017 29.06.2017 12:00
2/Stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII - projektová dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2017 10.07.2017 13:00
Kompletace zásilek s obsahem hlasovacích lístků a jejich doručení
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 26.06.2017 13:00
Oprava autobusového zálivu MAD Uhelná
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 26.06.2017 13:00
Zateplení objektu přístavby ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 03.07.2017 13:00
Průzkum a zaměření zatrubnění části bezejmenného vodního toku v lokalitě Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2017 10.07.2017 13:00
Multifunkční zařízení pro sborovnu
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2017 28.06.2017 10:00
Inovace výpočetní techniky pro veřejnost v Městské knihovně Děčín
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2017 14.07.2017 12:00
2/Oprava elektroinstalace ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.06.2017 26.06.2017 13:00
Profesionální bezpečností služba v Městské knihovně Děčín
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2017 23.06.2017 12:00
Změna zdroje vytápění MŠ Klostermannova, Děčín VI
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2017 12.06.2017 13:00
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 – I.+II. etapa – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2017 12.06.2017 13:00
Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská Stráž
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2017 19.06.2017 13:00
všechny zakázky