Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Doplnění učebního materiálu pro IT výuku
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 14.10.2022 10:00
Dvoufázová výtvarná soutěž o návrh - Pohádková kašna Děčín
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem návrhů 26.09.2022 30.01.2023 15:00
Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI- zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2022 03.10.2022 14:00
2/Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 12.09.2022 13:00
Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2022 19.09.2022 13:00
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů na území statutárního města Děčín v letech 2022 až 2025
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2022 10.10.2022 12:00
Dokončení etapy-Obnova historické části Podmokel, etapa C
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 24.08.2022 03.10.2022 10:00
Zajištění nepřetržité havarijní služby
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2022 12.09.2022 13:00
Dodávka PC, notebook. monitor, SW
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.08.2022 05.09.2022 13:00
Nakládání s odpady
Statutární město Děčín
nadlimitní Vyhodnoceno 28.07.2022 07.09.2022 10:00
Zajištění TDS k realizace stavby s názvem "Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X – Bělá u Děčína"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2022 18.07.2022 10:00
Pronájem tělocvičny ZŠ Tyrše
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 20.06.2022 19.07.2022 14:00
Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín II. část, restaurátorské práce
Statutární město Děčín
podlimitní Vyhodnoceno 25.05.2022 29.06.2022 10:00
2/TDS - Rekonstrukce MK ul. Resslova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2022 16.05.2022 10:00
Oprava vozovky, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice a DC007293 Děčín, ul. Tovární - rekonstrukce kanalizace a vodovoduvodu
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 04.04.2022 09.05.2022 10:00
všechny zakázky