Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního automobilu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 11.09.2017 13:00
Zpracování PD - rekonstrukce MK Čertova Voda
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 04.09.2017 13:00
Oprava komunikace a zárubní zdi Děčín - Dolní Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 04.09.2017 13:00
Izolace zdiva v budově Děčínského doléčovacího centra
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2017 01.09.2017 09:00
Pronájem techniky na volby
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2017 04.09.2017 13:00
Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Děčín – Černé Kladno
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2017 28.08.2017 13:00
Dodávka a montáž 5 ks radarových ukazatelů rychlosti s fotovoltaickým dobíjecím panelem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2017 21.08.2017 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín - Velká veleň
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.08.2017 14.08.2017 13:00
2/Průzkum a zaměření zatrubnění části bezejmenného vodního toku v lokalitě Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2017 21.08.2017 13:00
Oprava autobusového zálivu MAD ul. Hankova, Děčín IV-Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2017 21.08.2017 13:00
Oprava střešní konstrukce jehlanu v objektu Tržní 1932/26, Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2017 07.08.2017 13:00
Dodávka a montáž středotlakých plno-průtočných UV lamp
Děčínská sportovní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2017 04.08.2017 09:00
Oprava zábradlí a svislic na Tyršově mostě
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2017 17.07.2017 13:00
Obnova historické části Podmokel - etapa C
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 28.06.2017 09.08.2017 11:00
Stavebně - technický průzkum vodního díla Zámecký rybník - jez
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2017 10.07.2017 13:00
všechny zakázky