Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nového služebního užitkového vozu
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 09.03.2018 12:00
Oprava dlažeb Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvkové organizace
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 09.03.2018 12:00
Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 26.02.2018 13:00
Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 26.02.2018 13:00
2/2018/PÁNEV
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2018 09.02.2018 08:00
Zpracování PD - Domov se zvláštním režimem Děčín-Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2018 19.02.2018 13:00
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - etapa III
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 24.01.2018 14.02.2018 14:00
Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2018 26.02.2018 10:00
Dodávka kancelářských potřeb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.01.2018 12.02.2018 13:00
2/ Plán udržitelné městské mobility města Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 10.01.2018 29.01.2018 10:00
odborný poradce v projektu "Prostupné zaměstnávání v SMS"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2018 17.01.2018 00:00
Výroba knihovních skříní a výstavních vitrín pro vybavení historické knihovny
Zámek Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.12.2017 29.12.2017 16:00
Zařízení pobočky knihovny Děčín, ul.Tržní 1932/26, Děčín Podmokly
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2017 08.12.2017 14:00
Opravy dvou střech na ZŠ
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2017 04.12.2017 10:00
Prodej osobního vozidla - mimo režim ZZVZ
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2017 29.11.2017 16:00
všechny zakázky