Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 22.08.2022 13:00
Propojení pro pěší ul. Májová a ul.Hrdinů, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 22.08.2022 13:00
Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1, k.ú. Nebočady
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 22.08.2022 13:00
3/Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 22.08.2022 13:00
Nákup workoutové sestavy
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 16.08.2022 09:00
2/PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2022 08.08.2022 13:00
Nakládání s odpady
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 28.07.2022 05.09.2022 10:00
Nákup notebooků pro ZŠ a MŠ Děčín VIII
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2022 01.08.2022 09:00
PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.07.2022 25.07.2022 13:00
Oprava hlavního vstupu ZŠ Březová
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2022 01.08.2022 13:00
Zajištění TDS k realizace stavby s názvem "Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X – Bělá u Děčína"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2022 18.07.2022 10:00
Rámcová dohoda – opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 29.06.2022 01.08.2022 10:00
Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2022 25.07.2022 13:00
Oprava terasy bytového domu Tržní č.p. 1932/26, Děčín IV
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2022 11.07.2022 13:00
Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2022 11.07.2022 13:00
všechny zakázky