Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení, digitálních kompetencí a pro prevenci digitální propasti
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2022 08.12.2022 14:00
Šití kostýmů pro kroužky 2023
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 25.11.2022 10:00
Malířské práce - Domov pro seniory, Klub seniorů
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 28.11.2022 08:00
Plavecký areál – výměna oken ve věži tobogánu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2022 21.11.2022 13:00
Nákup ICT – IM a Digitální propast
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2022 10.11.2022 18:00
2/Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2022 14.11.2022 13:00
Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K.H.Borovského
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 12.10.2022 21.11.2022 10:00
Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 12.10.2022 14.11.2022 12:00
Dvoufázová výtvarná soutěž o návrh - Pohádková kašna Děčín
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem návrhů 26.09.2022 30.01.2023 15:00
Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI- zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 08.09.2022 03.10.2022 14:00
2/Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská – zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 12.09.2022 13:00
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů na území statutárního města Děčín v letech 2022 až 2025
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2022 01.12.2022 12:00
Zajištění nepřetržité havarijní služby
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2022 12.09.2022 13:00
Zajištění TDS k realizace stavby s názvem "Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X – Bělá u Děčína"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2022 18.07.2022 10:00
Pronájem tělocvičny ZŠ Tyrše
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 20.06.2022 19.07.2022 14:00
všechny zakázky