Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NÁVRH - Lávka Děčín Podmokly
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 18.07.2018 12:00
Výměna oken ZŠ Školní a MŠ Weberova, Děčín VI.
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 16.05.2018 09:00
Oprava venkovního schodiště do budovy "D" ZŠ Školní, Děčín VI.
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 16.05.2018 09:00
Oprava terasy pavilonu MŠ Školní, Děčín VI.
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 16.05.2018 09:00
Dodávka počítačových sestav
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 09.05.2018 13:00
Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální bydlení
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 09.05.2018 13:00
Oprava autobusového zálivu MAD Uhelná 2
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 30.04.2018 13:00
Dodávka nového služebního užitkového vozu
Městská knihovna Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 04.05.2018 12:00
2/Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI-Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 13:00
Prodej hasičského motorového vozidla elektronickou aukcí
Statutární město Děčín
mimo režim ZZVZ Příjem nabídek 16.04.2018 16.05.2018 12:00
„Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A“
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2018 30.04.2018 13:00
Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2018 23.04.2018 13:00
Dodávka zemního plynu 2018
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2018 26.04.2018 09:00
Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín-Staré Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2018 16.04.2018 13:00
Zajištění TDI – investiční akce Děčín-Horní Oldřichov - I. etapa, II.etapa
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2018 16.04.2018 13:00
všechny zakázky