Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce chlapeckého WC
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 12:00
2/Stavební úpravy DOZP Boletice
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2019 15.05.2019 10:00
Rekonstrukce vsypové loučky na hřbitově Děčín - Folknáře
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2019 29.04.2019 13:00
Oprava chodníku u restaurace-lékař, Březiny
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2019 23.04.2019 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VII, ul. Hviezdoslavova
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2019 23.04.2019 13:00
Modernizace výtahu v bytovém domě ul. Kamenická 569/109 a 610/111, Děčín II a modernizace výtahu v bytovém domě ul. Přímá 398, Děčín XXXII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 15.04.2019 13:00
Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5 – II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 29.04.2019 10:00
Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2019 26.04.2019 10:00
Tisk Časopisu pro turisty v jazykových mutacích
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2019 11.04.2019 09:00
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 13.03.2019 15.04.2019 11:00
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 13.03.2019 15.04.2019 10:00
Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 13.03.2019 08.04.2019 10:00
Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2019 08.04.2019 13:00
Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova na rozhraní p.p.č. 538 a 2991, k.ú. Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 18.03.2019 13:00
Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 01.04.2019 13:00
všechny zakázky