Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace podlahy tělocvičny
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2017 14.04.2017 10:00
ÚKLID PRACOVIŠŤ MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN, PROVOZ A SPRÁVA VEŘEJNÝCH WC VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ DĚČÍN
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2017 19.04.2017 13:00
Výroba stolů a obložení baru v zámecké restauraci
Zámek Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2017 17.03.2017 12:00
Dodávka zařízení do zámecké restaurace
Zámek Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2017 17.03.2017 13:00
Děčín – skalní svah u Via Ferraty Děčín
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2017 20.03.2017 13:00
Rozšíření sítě veřejného osvětlení – ul. Liberecká, Děčín II-Nové Město
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2017 20.03.2017 13:00
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 01.03.2017 22.03.2017 13:00
Výměna fasádních výplní v objektu Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín I
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 01.03.2017 22.03.2017 14:30
Výspravy místních komunikací litým asfaltem
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 01.03.2017 22.03.2017 13:00
Letmé výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 01.03.2017 22.03.2017 13:00
Údržba komunikací tryskovou metodou
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 01.03.2017 22.03.2017 13:00
Odstranění stavby č.p. 630 na st. p.č.486, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.02.2017 06.03.2017 13:00
Rekonstrukce mostu ev.č. DC-044P u Promptusu
Statutární město Děčín
podlimitní Vyhodnoceno 15.02.2017 13.03.2017 14:00
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 15.02.2017 13.03.2017 13:00
Architekt statutárního města Děčína II
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2017 28.03.2017 14:00
všechny zakázky