Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb 2
Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2021 09.12.2021 12:00
Údržba zeleně
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2021 11.01.2022 12:00
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 05.01.2022 10:00
Rámcová dohoda – opravy dlažeb, obrubníků a dílců na místních komunikacích v Děčíně
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 08.12.2021 13:00
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 06.01.2022 10:00
Péče o živé ploty
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 24.11.2021 06.01.2022 10:00
Inteligentní řešení v dopravě
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 06.12.2021 13:00
Pořízení univerzálního hnětacího stroje
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2021 24.11.2021 12:00
Zpracování PD "Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost"
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2021 22.11.2021 09:00
Zpracování PD – zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2021 29.11.2021 13:00
Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13 – zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2021 24.11.2021 09:00
Servery pro virtuální infrastrukturu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2021 22.11.2021 13:00
Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Děčín
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 20.10.2021 16.11.2021 10:00
VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOTEBOOKY PRO PROJEKT "SPOLUPRÁCE NENÍ POMOC"
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2021 20.10.2021 15:00
2/MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34, - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I.P.P. a I. N.P., oprava přístupového chodníku
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2021 18.10.2021 13:00
všechny zakázky