Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy v kuchyni MŠ Weberova
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2017 06.06.2017 10:00
Výměna oken v budově ZŠ Školní
Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2017 02.06.2017 10:00
3/Oprava zpevněných ploch a venkovního schodiště ul. Kaštanová, Děčín I
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2017 29.05.2017 13:00
Úprava akustických podmínek a osvětlení učebnového pavilonu a tělocvičny ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2017 29.05.2017 13:00
Dokončení výměny oken v budově ZŠ Na Stráni
Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2017 29.05.2017 12:00
Projektová dokumentace na opravu lávky ev. Č. DC-020L, Děčín XIV - Horní Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2017 22.05.2017 13:00
kondenzační kotel 48 kW
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2017 20.06.2017 10:00
Dodávka a montáž parkovacích automatů
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2017 15.05.2017 13:00
Výměna světlíků ŠJ Základní školy
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2017 11.05.2017 12:00
Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2017 09.05.2017 13:00
Indukční průtokoměry
Děčínská sportovní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2017 01.06.2017 09:00
2017/3/Výměna oken v tělocvičně ZŠ
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2017 12.05.2017 14:00
2017/2/Úprava zahrady MŠ – chodníky, pískoviště, dopadové plochy
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2017 05.05.2017 14:00
Rozšíření sítě veřejného osvětlení , ulice Hálkova , Děčín 1
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2017 02.05.2017 13:00
ÚKLID PRACOVIŠŤ MAGISTRÁTU MĚSTA DĚČÍN, PROVOZ A SPRÁVA VEŘEJNÝCH WC VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ DĚČÍN
Statutární město Děčín
nadlimitní Vyhodnoceno 14.03.2017 19.04.2017 13:00
všechny zakázky