Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2021 11.08.2021 13:00
Zajištění TDS - Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.07.2021 02.08.2021 13:00
Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inž. sítí, Březiny u Děčína
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2021 26.07.2021 13:00
Nákup pomůcek a IT pro výuku informatiky
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.07.2021 23.07.2021 10:00
Kostel Povýšení sv. Kříže - výměna oken v kopuli a v lucerně
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2021 26.07.2021 13:00
Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2021 19.07.2021 13:00
Nakládání s odpady
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 15.06.2021 26.07.2021 10:00
Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2021 15.06.2021 11:00
Údržba komunikací
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 14.06.2021 26.07.2021 13:00
Sběrný dvůr
Statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 14.06.2021 22.07.2021 11:00
Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2021 01.09.2021 10:00
2/Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín-Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2021 21.06.2021 13:00
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2021 07.06.2021 13:00
Údržba komunikací tryskovou metodou
Statutární město Děčín
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2021 24.06.2021 10:00
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně
Statutární město Děčín
podlimitní Hodnocení 26.05.2021 24.06.2021 10:00
všechny zakázky