Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění stavby č.p. 630 na st. p.č.486, k.ú. Podmokly
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2017 06.03.2017 13:00
Rekonstrukce mostu ev.č. DC-044P u Promptusu
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 06.03.2017 14:00
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 08.03.2017 13:00
Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2017 13.02.2017 13:00
Oprava odvodnění MK Děčín, Lesná u Děčína
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2017 20.02.2017 13:00
2/Oprava zpevněných ploch a venkovního schodiště ul. Kaštanová, Děčín I
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2017 13.02.2017 13:00
Oprava chodníku - ul. Čsl. partyzánů, Děčín XXXII-Boletice nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2017 13.02.2017 13:00
Architekt statutárního města Děčína II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2017 28.03.2017 14:00
Oprava chodníku - ul. Lázeňská, Děčín I-Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.01.2017 06.02.2017 13:00
Oprava dešťové kanalizace, ulice U Kotelny, Děčín IX
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2017 30.01.2017 13:00
Odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem, Děčín IX-Bynov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2017 06.02.2017 13:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi na pozemku p.č. 629/1, k. ú. Prostřední Žleb – zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2017 30.01.2017 13:00
Dodávka stravenek pro statutární město Děčín
nadlimitní Hodnocení 11.01.2017 15.02.2017 13:00
Oprava bytové jednotky č. 7, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2017 23.01.2017 13:00
Výroba 1 prodejního stánku pro trhovce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2016 09.01.2017 13:00
všechny zakázky