Veřejné zakázky města Děčín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Děčín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna podlahy třída Berušky
MŠ Děčín II Riegrova 454/12
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 04.07.2021 12:00
Nakládání s odpady
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 19.07.2021 10:00
Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2021 15.06.2021 11:00
Údržba komunikací
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 19.07.2021 13:00
Sběrný dvůr
Statutární město Děčín
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2021 19.07.2021 11:00
Most ev.č. DC-100- výměna mostního závěru nad pilířem č.3, Tyršova mostu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2021 28.06.2021 13:00
Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2021 01.07.2021 10:00
Vzdělávací program Začít spolu
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 10.06.2021 09:00
Oprava oplocení městského útulku Děčín - Pod Chlumem - etapa II.
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2021 18.06.2021 13:00
2/Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín-Boletice nad Labem
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2021 21.06.2021 13:00
Vnitroblok Zámecká – zpracování projektové dokumentace
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2021 21.06.2021 13:00
Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2021 07.06.2021 13:00
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 – oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2021 07.06.2021 13:00
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací
Statutární město Děčín
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2021 07.06.2021 13:00
Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín-Horní Oldřichov – II. etapa
Statutární město Děčín
podlimitní Příjem nabídek 26.05.2021 25.06.2021 10:00
všechny zakázky