Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Bude vybudována splašková a dešťová kanalizace, rekonstrukce vodovodního řadu včetně realizace přeložek, výstavba veřejného osvětlení a oprava komunikace v celé ploše. Veškeré práce bude nutno provádět v koordinaci s rekonstrukcí elektrického vedení, které bude provádět firma určená investorem ČEZ Distribuce a. s.

!!!! Prohlídka místa plnění dne 19.10.2018 v 10:00 hodin, sraz na křižovatce ulic Oldřichovská a Hanácká. !!!!
(V ZD chybně uvedeno 15.10.2018)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Ing. Věra Havlová
e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz
tel: +420 412593265
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.11.2018 10:00
Datum zahájení: 09.10.2018 14:52