Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ELLIN s.r.o.
IČO: 25628178
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 340 245,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 411 696,45 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 09.11.2018