Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SaM silnice a mosty a.s.
IČO: 25018094
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 26 700 092,87 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 32 307 112,37 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 25.02.2019