Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: COLMEX s.r.o.
IČO: 29037221
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 247 721,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 299 742,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 04.09.2019