Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Silnice a mosty Děčín, a.s.
IČO: 25042751
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 5 885 515,31 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 7 121 473,53 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 18.10.2019