Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je výměna střešní krytiny stadionu. Před výměnou budou nataženy záchytné sítě, které budou zároveň sloužit jako pracovní plošina. Sítě budou upevněny ze samohybné kloubové teleskopické plošiny (výška 18 m, stranový dosah 20 m), která se bude pohybovat na ledové ploše.
Stávající střešní desky ALPURAL jsou lehké desky z pěnového polyuretanu mezi hliníkovými plechy. Upevňovány do ocelových krokviček, které vzhledem k jejich stavu budou měněny.
Nosná vrstva nové střechy bude trapézový plech 135/310/0,75 pozink. plech bude opatřen na spodní straně (interiérové) polyuretanovým nátěrem. Na vrchní straně (pod parozábranou) syntetickým nátěrem. Plech bude připevněn k novým ocelovým tenkostěnným vazničkám typu „Z“ .
Na trapézový plech bude přilepena samolepící asfaltová parozábrana, na ní dvě vrstvy tepelně izolačních desek, každá vrstva tl. 80 mm a střešní krytina z hydroizolační vrstvy tl. 1,5mm.
Z důvodu zvýšení tloušťky střešního pláště z 50-ti na cca 300 mm musí být nastavena stávající atika po obvodu střechy. Atika bude zvednuta o 550 mm. Jako nosná konstrukce bude využita stávající ocelová konstrukce dešťových žlabů po obvodu střechy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Ing. Věra Havlová
e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz
tel: +420 412593265
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.02.2020 15:00
Datum zahájení: 10.01.2020 13:11