Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Janusyn s. r. o.
IČO: 25473808
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 10 000 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 100 000,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 05.02.2020