Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Dodavatel úvěru na financování investičních akcí statutárního města Děčín.
Účastník může podat nabídku i pouze na jednu část, nebo na dvě části či všechny tři části této zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pouze k jedné části dle doručených nabídek či neuzavřít smlouvu žádnou.
část A - 150 mil. Kč
část B - 250 mil. Kč
část C - 350 mil. Kč
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Věra Havlová OE
e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz
tel: 604848105
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: Prodej - otevřená soutěž
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.08.2020 09:00
Datum zahájení: 01.07.2020 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: