Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. arch. Pavel Petrák
IČO: 87577364
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 388 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 469 480,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 07.08.2020