Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nakládání s odpady
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze svozových nádob (tzn. nádob, kontejnerů);
sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob (včetně podzemních kontejnerů), určených ke sběru jednotlivých komodit papír, plast, sklo;
sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy a podzemního koše;
sběr, svoz a využití BIO odpadu z nádob k tomu určených;
sběr a svoz a odstranění nepovolených skládek.

Realizace - 12 měsíců
Místo plnění: Děčín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Věra Havlová
e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz
tel: +420 604848105
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.07.2021 10:00
Datum zahájení: 15.06.2021 14:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: