Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Most DC-021L – nová nosná konstrukce mostu na stávajících sanovaných opěrách a nová komunikace přilehlá k mostu.
Oprava opěrné zdi v ul. Žlebská – stávající zeď bude v nutném rozsahu ubourána a zrekonstruována. Na opravenou zeď bude osazeno nové zábradlí a komunikace podél op. zdi bude v nezbytně nutném rozsahu opravena.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Jitka Jarošová
e-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz
tel: +412593292
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.08.2021 13:00
Datum zahájení: 29.07.2021 09:11
Odpovědné zadávání: