Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Technické služby Děčín a.s.
IČO: 64052257
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 45 097 011,56 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 54 567 384,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2021