Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dokončení etapy- Obnova historické části Podmokel - etapa C - informace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: projekční práce
Místo plnění: Děčín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Mírové nám. 1175/5
40502 Děčín
Kontakt: Barbora Hercíková
e-mail: barbora.hercikova@mmdecin.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Postup zadání: zakázka malého rozsahu
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 28.06.2021 11:00
Datum zahájení: 20.06.2021 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: