Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: HANTYCH s.r.o.
IČO: 06659969
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 4 642 671,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 617 631,91 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.03.2022