Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce stávající lávky převádějící stezku pro pěší přes Jílovský potok (za Lidlem). V rámci rekonstrukce lávky je v nezbytném rozsahu upravena v přilehlém úseku stezka pro pěší z důvodu plynulé návaznosti na stávající část stezky. Součástí prací bude vypracování, projednání a schválení havarijního povodňového plánu.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na hnízdění chráněného ledňáčka říčního v blízkosti plánované rekonstrukce mostu (lávky) je nutné realizovat tuto stavbu s největší opatrností pouze v období od září do března.
Místo plnění: Děčín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)
Kontakt: Petra Šivrová
e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz
tel: +420 412593213
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.07.2022 13:00
Datum zahájení: 29.06.2022 12:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: