Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Elektronická spisová služba 05.09.2019
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa 05.02.2018
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - etapa III 15.06.2017
Obnova historické části Podmokel - etapa C 12.05.2017
Výměna stávajících tobogánů v plaveckém areálu v Děčíně 27.06.2016
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny 22.02.2016
Obnova místní komunikace z Čertovy vody do Dolního Žlebu 16.02.2016
3/Dodávka plavidla pro přívoz Děčín - Dolní Žleb 02.10.2015
Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín 13.08.2015
Sběrný dvůr 29.06.2015
Údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace 29.06.2015
Údržba zeleně 29.06.2015
Nakládání s odpady 29.06.2015
Údržba komunikací 29.06.2015
Manažerský informační systém 06.06.2014
Integrace agendových systémů 18.04.2014
Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání 03.04.2014
Provedení revize životních situací a formulářů 26.11.2013
Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace 22.11.2013
Poskytování právních služeb pro statutární město Děčín 04.09.2013
Dodávka kancelářských potřeb 28.08.2013
Zavedení procesního řízení 09.05.2013
Územní plán Děčín 09.05.2013
Zateplení MŠ Rakovnická, Děčín 15.03.2013
Oprava střešního pláště aquaparku Děčín. 11.01.2013
1 2  ››