Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - I. ZONA 11.12.2020
PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - II. ZONA 11.12.2020
PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - III. ZONA 11.12.2020
PTK - ÚDRŽBA ZELENĚ - HŘBITOVY 11.12.2020
PTK - ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ 11.12.2020
PTK - SBĚRNÝ DVŮR 11.12.2020
PTK - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 11.12.2020