Veřejná zakázka: 1. část - Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2538
Jedná se o část veřejné zakázky: Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice

Název a popis předmětu

  • Název: 1. část - Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, stavební úpravy objektu

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávajícího objektu bývalého hotelu Bowling Club – č. p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, na objekt pro poskytování sociálních služeb – domov se zvláštním režimem. Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na p.p.č. 495, 496/1 a 502 k.ú. Křešice u Děčína.
Vzhledem k provázanosti se stavebními pracemi je součástí předmětu plnění této části i stavební objekt SO 04-4-5 gastro.


Předpokládaná hodnota

  • 84 000 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků