Veřejná zakázka: Část A I. etapa

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2718
Jedná se o část veřejné zakázky: Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13

Název a popis předmětu

  • Název: Část A I. etapa

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající nevyhovující trasy pro pěší včetně vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Rozšíření metropolitní sítě města Děčín v souběhu s pokládkou kabelů pro veřejné osvětlení. V rámci I. etapy bude realizována oprava opěrné zdi.


Předpokládaná hodnota

  • 11 286 568 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Děčín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků