Veřejná zakázka: Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 296
Systémové číslo: P13V00000171
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 374024
Na základě předběžného oznámení:
Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
Počátek běhu lhůt: 21.12.2013
Nabídku podat do: 27.02.2014 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrické energie pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb a převzetí odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, pro stávající odběrná místa maloodběr (MO) i velkoodběr (VO) v předpokládaném rozsahu pro MO 12 920 MWh
a VO 5 460 MWh. Pro období od 1.6.2014 do 31.5.2016, specifikace odběrných míst viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Děčín
 • IČO: 00261238
 • Poštovní adresa:
  Mírové nám. 1175/5
  40502 Děčín
 • Název oddělení: OVZ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053826

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mmdecin.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky