Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úprava odvodnění - Tělocvičná ul.
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2012 14:38:45
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá uchazeče k podání nabídek.