Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 2/Stavební úpravy objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII - projektová dokumentace
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.06.2017 10:44:07
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje změnu zadávací dokumentace viz. příloha.

Zadavatel zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek do 17.7.2017 13,00 hod.

Do veřejných dokumentů byl vložen upravený návrh smlouvy o dílo v návaznosti na změnu zadávací dokumentace.


Přílohy
- Zmena_ZD_Vilsnicka_PD.pdf (186.03 KB)