Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracováni PD - přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2017 14:48:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

v příloze dostupný výkres stávajícího stavu.


Přílohy
- krasnostudenecka.pdf (616.14 KB)