Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracováni PD - přebudování nebytových prostor v objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2017 08:39:48
Předmět Doplnění

Do sekce zadávací dokumentace vložen kompletní výkres půdorysu, který je i přílohou této zprávy.


Přílohy
- 94 b.j. blok A4 - půdorys 1.NP - 03_1977.pdf (235.51 KB)