Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi - zpracování projektové dokumentace
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2017 15:48:40
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.