Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 1/2018/ Dodávka vybavení kuchyně školní jídelny
Odesílatel Helena Králíčková
Organizace odesílatele Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace [IČO: 72744201]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2018 11:14:17
Předmět Výzva

Výzva k podáním nabídek


Přílohy
- Výzva.pdf (344.10 KB)
- Příloha 1 - krycí list nabídky.docx (19.62 KB)
- Příloha č.2 specifikace zboží.pdf (294.33 KB)
- Příloha č. 3- čestné prohlášení.docx (19.11 KB)
- Příloha č. 4 - podmínky realizace.pdf (303.83 KB)
- Příloha č. 5 - kupní smlouva.docx (19.84 KB)