Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 2/SANACE SUTERÉNU „D" CENTRA
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2018 11:44:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Informace zadavatele

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, která je v současnosti zpracovávána a dojde k úpravě soupisu prací.
Nový soupis prací bude zveřejněn nejpozději do 20.08.2018 do 10:00hodin.

Zároveň zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.09.2018 do 13:00 hod.