Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava MK Křešice k č.p. 158“
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2018 08:52:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Soupis prací sčítá jednotlivé položky správně, jde o standardní formu výstupu, kterou produkuje software pro cenovou soustavu URS. Viz rekapitulace členění soupisu prací v úvodu soupisu prací, kde je vidět, že řádek HSV je součtem oddílů 1+3+5+9+997, tzn. v souboru .xls řádek 53=řádky 54+55+56+57+59. Oddíl 99 je zde sice zobrazen, ale do výsledného součtu není započítán, respektive je zahrnut již v oddílu 9, takže nedochází k zdublování ceny. Obdobně v této rekapitulaci jsou „Náklady soupisu celkem“ součtem HSV+VRN (řádek 52=53+60).

Uvedené si můžete sami ověřit, když do slepého rozpočtu doplníte nějakou hodnotu do řádku 123. V rekapitulaci bude cena uvedena dvakrát, ale součet nebude zdvojen.

Původní zpráva

Datum 05.10.2018 10:18:05
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v soupise prací je chybně zadán vzorec pro výpočet součtu na řádku č. 115 (D 9 - Ostatní konstrukce a práce bourání), do celkového součtu je započítán i řádek č. 122. Nelze opravit, protože se jedná o zamknutou buňku a je potřeba zadat heslo v kartě Revize.