Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odvodnění pavilonů A a B Základní školy Děčín III, Březová 369/25
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2018 14:03:22
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.