Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2018 10:35:49
Předmět Prohlídka místa plnění

!!! Připomínám správný termín prohlídky místa plnění je pátek 19.10.2018 od 10:00 hodin !!!