Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2018 10:49:49
Předmět Doplnění

Viz příloha
!!!Prohlídka místa plnění proběhne 19.10.2018 od 10:00 hodin!!!
(V Zd je chybně uvedeno datum 15.10.2018.)


Přílohy
- DI_1.pdf (45.18 KB)