Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.10.2018 07:51:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Projektová dokumentace včetně dokladové části je v sekci zadávací dokumentace a je poskytována elektronicky, na základě žádosti zaslané prostřednictvím tohoto nástroje.
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

Původní zpráva

Datum 15.10.2018 14:17:48
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v souladu se zadávacími podmínkami uveřejněné veřejné zakázky Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. Etapae Vás tímto žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

1. V zadávací dokumentaci je uvedena příloha s názvem „Příloha č. 2 Projektové dokumentace včetně položkových soupisů prací“.
Žádáme zadavatele o informaci, kdy bude Projektová dokumentace zveřejněna.
Děkuji.