Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2018 13:53:05
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3, 4, 5, 6

Zadavatel zveřejňuje odpovědi na dodatečné informace. Jejich přílohou jsou i opravené položkové soupisy prací, které jsou také vloženy na profil zadavatele.
Zároveň je prodloužen termín pro podání nabídek do 19.11.2018 do 10:00 hodin.


Přílohy
- DI_3_4_5_6.zip (1.03 MB)