Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2018 13:33:05
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - D7

Viz příloha


Přílohy
- DI_7.pdf (675.33 KB)