Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2018 08:57:00
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

viz příloha DI 9
Všechny dodatečné informace jsou vloženy do veřejných dokumentů zakázky na profilu zadavatele


Přílohy
- DI_9.zip (77.66 KB)