Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2018 12:45:43
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 10

viz příloha


Přílohy
- DI_10.pdf (39.78 KB)