Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2019 12:24:49
Předmět Vysvětlení - DI 1 a 2

viz příloha - dodatečné informace 1 a 2
do sekce zadávací dokumentace vložen nový položkový soupis prací


Přílohy
- DI_1_skate.pdf (87.15 KB)