Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2019 14:43:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 a 4

viz příloha
Vložen aktuální položkový soupis prací a upravený návrh smlouvy
!!Prodloužen termín pro podání nabídek!!


Přílohy
- DI_3_4_skate.pdf (82.36 KB)