Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2019 08:45:54
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Viz příloha a dále vložen nový položkový soupis prací "nová kanalizační přípojka" a "venkovní areálová kanalizace"


Přílohy
- DI_1_strel.pdf (66.48 KB)