Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 2/Stavební úpravy DOZP Boletice
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2019 08:30:28
Předmět Informace zadavatele

Zadavatel – statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, na základě § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, usnesením RM č. 19 09 36 08 dne 14.05.2019 ruší zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem 2/Stavební úpravy DOZP Boletice.

Oznámení o rozhodnutí bude vloženo do veřejných dokumentů.


Jitka Jarošová
administrátor veřejné zakázky