Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup vozidla s pohonem 4x4 pro potřeby Městské policie Děčín
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2019 07:10:15
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.