Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII-Jalůvčí
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2019 10:26:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v současně se zpracovávájí odpovědi.

Zadavatel bude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, informace o délce prodloužení lhůty pro podání nabídek a odpovědi na žádost o vysvětlení ZD budou zveřejněny nejpozději v pátek 12.7.2019 do 12:00 hodin.